R3 SOLAR CELL รับติดตั้งโซล่าเซลล์

บริษัท อาร์3 โซล่าเซลล์ จำกัด


เราไม่ได้จำหน่ายแค่พลังงานทดแทน แต่เรายังสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไป.

บริษัท อาร์3 โซล่าเซลล์ จำกัด จึงถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้มีการนำพลังงานสะอาดมาใช้ในประเทศมากขึ้น เพื่อให้ทุกที่มีไฟฟ้าใช้ มีแสงสว่าง สามารถมีแหล่งจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกที่ที่ต้องการจะใช้

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์สูง ติตั้งเทคนิคพิเศษในการติดตั้ง

บริการออกแบบ
ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ รวมถึงแนะนำ และเสนอทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

บริการหลังการขาย
รับประกันคุณภาพสินค้า และการบริการ การบริการหลังการขาย

การวางแผนการติดตั้ง
ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์สูง ติตั้งเทคนิคพิเศษในการติดตั้ง

Product categories

ข่าวสารและผลงาน