ตั๊กเเตนทะเลทราย IoT sensor เเจ้งเตือน การเเพร่ระบาด

ตั๊กเเตนทะเลทราย IoT sensor เเจ้งเตือน การเเพร่ระบาด
สถานีตรสจวัดสภาพอากาศ ชนิด Multi Weather Station

สถานตรวจวัดปัจจัยสภาพ อากาศไร้สายแบบดิจิตอล (Multi Weather Station)
• ประกอบด้วยโมดูลตรวจวัดสภาพปัจจัยสภาพอากาศ ประกอบด้วย
– อุณหภูมิ ช่วงอุณหภูมิอากาศ -40 ถึง +65 ๐c
– ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ ในช่วง 1 ถึง 99% (%RH)
– ความเร็วลมช่วง 0 ถึง 180 km/hr.
– ตรวจวัดทิศทางลม 0 – 360º
– ปริมาณน้ำฝน ในช่วง 0 ถึง 9999 มิลลิเมตร
– วัดปริมาณแมลง ด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียด : 720p ในรูปแบบไฟล์ jpg
– ปริมาณความเข้มแสงแดด 0 ถึง 200,000 ลักซ์
– ตรวจวัดการเจริญเติบโตของพืชสวน พืชไร่ ด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิตอลแบบ Outdoor ความละเอียด : 720p ในรูปแบบไฟล์ jpg
• ส่งสัญญาณข้อมูลสภาพปัจจัยอากาศมายังเครื่องรับและแสดงผลได้แบบไร้สายในระยะทางมากกว่า 200 เมตร ด้วยเทคโนโลยี LoRaWAN (Long Range Wide Area Network)
• ระบบพลังงานไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 30 วัตต์ ชนิด Polycrystalline silicon
• ระบบชาร์จเจอร์แบบ Maximum power point tracking (MPPT) ขนาด 5A , Efficiency > 80% สำหรับการชาร์จที่มีประสิทธิภาพในช่วงเวลากลางวัน
• แบตเตอรี่ชนิด sealed lead-acid (SLA) ขนาด 24 แอมป์
• มีระบบจัดส่งข้อมูลเพื่อนำไปจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลบน Field Server
• โครงสร้างชุดเสาพร้อมติดตั้งกลางแจ้งด้วยวัสดุโลหะกันสนิมความสูง 2.5 เมตร
• ทำงานด้วยพลังงานสำรองแบตเตอร์รี่และพลังงานแสงอาทิตย์
• สามารถทำงานในกรณีที่ไม่มีแสงได้ ไม่น้อยกว่า 3 วัน
• ส่งค่าปริมาณความชื้นในดินที่วัดได้มายังอุปกรณ์รับ และประมวลผลในระยะทางมากกว่า 400 เมตร
• รองรับการส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์รอบข้างเพื่อจัดเก็บและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
• สามารถติดตั้งในพื้นที่กลางแจ้ง
• เซนเซอร์ทำจากอุปกรณ์ทนสภาพแวดล้อม และสารเคมีรุนแรง
• สามารถตั้งค่าการควบคุมได้โดยการเข้าสัญญาณแบบ wifi 2.4 GHz รองรับการเชื่อมต่อโดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้โดยตรง
• กล่องควบคุมมีขาตั้งปรับระดับได้รอบทิศเพื่อปรับตั้งตำแหน่งการรับแสงที่ต่าง ๆ กันในแต่ละช่วงเวลาได้

web monitoring weather station BY DAVIN
สถานีวัดสภาพอากาศ สามารถดูข้อมูลเเบบreal time หรือเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง