สมาร์ทนาข้าว ระบบIoT เปียกสลับเเห้ง เเกล้งข้าว จังหวัดชัยนาท

ระบบIoT เปียกสลับเเห้ง เเกล้งข้าว จังหวัดชัยนาท

สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ + กับดักเเมลง + กล้องถ่ายภาพการเจริญเติบโตของต้นข้าว

Gate Way

Node Water Level

เปียก-สลับเเห้งเเกล้งข้าว
ระบบประกอบด้วย
1.ชุดเซนเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำในนาข้าว
2.ชุดโซล่าปั๊ม
3.สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
การทำงานของระบบ Smart farm นาข้าว ระบบเปียกสลับเเห้ง ทำงานอัตโนมัติตั้งระดับน้ำในนาข้าวผ่านสมาร์ทโฟน

ข้อดี ข้อการปลูกระบบเปียก-สลับเเห้งเเกล้งข้าว
สามารถลดการใช้น้ำลงได้มากกว่า 30% เมื่อเทียบกับการปลูกข้าวเเบบทั่วๆไป

สมาร์ทฟาร์มนาข้าว
Smartfarm ฟาร์มอัจฉริยะ IoT 5G
โซล่าเซลล์ราคาถูก เชียงใหม่mju
IoT plantfactory greenhous AI
Blockchain Treacibility ML IoT ระบบตรวจสอบย้อนกลับเเม่นยำ
โรงเรือนอัจฉริยะ ระบบให้น้ำเเม่นยำ ระบบจ่ายปุ๋ย ผ่าน AgroX แอปพลิเคชั่นweb mornitoring IoT

สมาร์ทฟาร์มนาข้าว
Smartfarm ฟาร์มอัจฉริยะ IoT 5G
โซล่าเซลล์ราคาถูก เชียงใหม่mju
IoT plantfactory greenhous AI
Blockchain Treacibility ML IoT ระบบตรวจสอบย้อนกลับเเม่นยำ
โรงเรือนอัจฉริยะ ระบบให้น้ำเเม่นยำ ระบบจ่ายปุ๋ย ผ่าน AgroX แอปพลิเคชั่นweb mornitoring IoT

web monitoring weather station BY DAVIN
สถานีวัดสภาพอากาศ สามารถดูข้อมูลเเบบreal time หรือเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง

Web Monitoring เเสดงค่าระดับน้ำในนาข้าว สถานะเปิด-ปิดปั๊ม สถานะการตั้งระดับน้ำ
สนใจระบบ ติดต่อ 053354176
0802962895