หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด คาดการณ์ เเจ้งเตือนการเกิดหนอนกระทู้ลายจุด

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด มีพฤติกรรมในการบุกโจมตีข้าวโพดมากันแบบยกกองทัพจนฝรั่งให้ชื่อว่า fall armyworm แถมตัวแก่เป็นผีเสื้อกลางคืนบินได้ไกล 100 กม.ต่อคืนไม่เหมือนหนอนกระทู้ของบ้านเรา ที่ไม่ได้มากันทีมากขนาดนั้น ประกอบกับเป็นแมลงศัตรูพืชต่างแดนที่เราไม่เคยเจอมาก่อน การจัดการเป็นเรื่องใหม่

Multi Weater Station Traps Insect
สร้างการรับรู้ การนับจำนวน ระบุชนิด จำนวนเเมลงที่รวดเร็ว เเละเเม่นยำ ข้อมูลที่ได้รับเเบบreal time เเจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน
เกษตรกรทราบการเเพร่ระบาดของเเมลงล่วงหน้า สามารถวางเเผนการกำจัดเเมลงได้ทันถ่วงที เพื่อลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด


web monitoring weather station BY DAVIN
สถานีวัดสภาพอากาศ สามารถดูข้อมูลเเบบreal time หรือเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง

วงจรชีวิตของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ใช้เวลา 30-40 วัน เมื่อผสมพันธุ์แล้ว ผีเสื้อเพศเมียจะวางไข่ในเวลากลางคืน โดยวางไข่เป็นกลุ่ม ประมาณ 100-200 ฟอง มีขนปกคลุมไข่ ผีเสื้อเพศเมียหนึ่งตัววางไข่ได้ประมาณ 1,500-2,000 ฟอง ระยะไข่ 2-3 วัน หนอนมี 6 วัย ระยะหนอน 14-22 วัน หนอนที่โตเต็มที่มีขนาดลำตัวยาว 3.2-4.0 เซนติเมตร จะทิ้งตัวลงดินเพื่อเข้าดักแด้ ระยะดักแด้ 7-13 วัน จึงเป็นตัวเต็มวัย มีชีวิต 10-21 วัน สามารถบินเคลื่อนย้ายระหว่างแปลง และอพยพระยะไกลระหว่างประเทศ หรือภูมิภาคได้

หนอนพันธุ์นี้กินได้ทุกส่วนของข้าวโพด กินตั้งแต่เพิ่งเริ่มปลูก เมล็ดพันธุ์มันก็ยังกิน กินแล้วยังเจาะเข้าไปซุกอยู่ในลำต้นได้อีก มันเลยทำให้การใช้สารฉีดพ่นแบบที่เกษตรกรทั่วไปทำกันจึงไม่ค่อยได้ผล

เริ่มด้วยขั้นตอนสำคัญที่สุด คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารไซแอนทรานิลิโพรล 20% SC จะสามารถคุ้มครองต้นข้าวโพดวัยอ่อนแอไม่ให้ถูกหนอนมาทำลายได้ 21 วัน

ระยะอายุได้ 22 วัน ถ้าพบการระบาด…กรณีปลูกข้าวโพดสำหรับคนกิน ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดฝักอ่อน ให้ใช้สารชีวภัณฑ์ เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส สายพันธุ์ไฮซาไว หรือ สายพันธุ์เคอร์สตากี้ ฉีดพ่นทุก 5 วัน ไปจนถึงเก็บเกี่ยว

แต่ถ้าเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดอายุได้ 22-45 วัน พบการระบาดให้ฉีดพ่นสารเคมี 1-2 ครั้ง โดยให้เลือกใช้ในสารกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้

IRAC กลุ่ม 5…สไบนีโทแรม 12% SC หรือ สไบนีโทแรม 25% WG

IRAC กลุ่ม 6…อีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC หรือ อีมาเมกตินเบนโซเอต 5% WG

IRAC กลุ่ม 13…คลอร์ฟีนาเพอร์ 10% SC

IRAC กลุ่ม 22…อีดอกซาคาร์บ 15% EC

IRAC กลุ่ม 18+5…เมทอกซีฟีโนไซด์+สไปนีโทแรม 30+6% SC

IRAC กลุ่ม 28…คลอแรนทรานิลิโพรด 5.17% SC หรือ ฟลูเนไดอะไมด์ 20% WG

และข้าวโพดเมื่ออายุได้ 46 วันไปจนถึงเก็บเกี่ยว ให้ฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์แบบเดียวกับข้าวโพดหวานอีก 1 ครั้ง