ออฟกริด off grid system ราคาถูก

ออฟกริด off grid system ราคาถูก
ระบบ off grid เหมาะกับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ระบบจะมีระบบ 12 โวลท์ 24 โวลท์ 48 โวลท์ 96 โวลท์และ 192 โวลท์
ซึ่งระบบแรงดันที่ต่างกันจะขึ้นอยู่กับการใช้กำลังไฟฟ้าที่มีความต้องการใช้ไม่เหมือนกัน เช่น
1.ต้องการใช้แค่หลอดไฟชาร์จโทรศัพท์มือถือไฟส่องกบอันนี้ใช้แค่ระบบ 12 โวลท์ก็พอระบบ 12 โวลท์จะประกอบด้วยแผงโซล่าเซลล์ 1 แผงขนาดแล้วแต่เราเลือกใช้ตั้งแต่ 10 วัตต์จนถึง 160 วัตต์แบตเตอรี่ 12 โวลท์ 1 ลูกขนาด 7 แอมป์จนถึง 120 แอมป์
2.ต้องการใช้พัดลมหลอดไฟชาร์จแบตมือถืออันนี้ก็ควรเลือกใช้ระบบ 24 โวลท์แผงจะเป็นขนาดแผงตั้งแต่ 250 วัตต์ขึ้นไปจนถึง 450 วัตต์แบตเตอรี่ 120 แอมป์ 12 โวลท์จำนวน 2 ลูกมาต่ออนุกรมกันให้ได้ระบบ 24 โวลท์อินเวอร์เตอร์ก็ต้องใช้ระบบ 24 โวลท์
3.ต้องการใช้ตู้เย็น ประกอบด้วยแผงตั้งแต่ขนาด 250 วัตต์จนถึง 450 วัตต์จำนวนอย่างน้อย 2 แผงแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ 120 แอมป์จำนวนอย่างน้อย 4 ลูกอินเวอร์เตอร์เริ่มตั้งแต่ 2,000 วัตต์จนถึง 6,000 วัตต์ขนาด 48 โวลท์


4.ต้องการใช้เเอร์ ตู้เย็น จะประกอบด้วยแผงตั้งแต่ขนาด 250 วัตต์จนถึง 450 วัตต์จำนวนอย่างน้อย 2 แผงแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ 120 แอมป์จำนวนอย่างน้อย 4 ลูกอินเวอร์เตอร์เริ่มตั้งแต่ 2,000 วัตต์จนถึง 6,000 วัตต์ขนาด 48 โวลท์


☎️053354176

📱0802962895

#โซล่าเซลล์เชียงใหม่

#โซล่าเซลล์ราคาถูก

#แม่โจ้โซล่าเซลล์

#smartfarm

#NBIoT

#Weatherstation

#Plantfactory

#AgromonitorStandAlone

#solarcell