เเปลงข้าวโพด smart IoT sensor

เเปลงข้าวโพด smart IoT sensor ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ระบบเเจ้งเตือนการให้น้ำอัจฉริยะเเปลงข้าวโพด


ดินเเห้งเเจ้งเตือนให้รดน้ำ ผ่านLine

ดินเปียก เเจ้งเตือนให้หยุดรดน้ำ ผ่านLine