เเปลงสาธิต ระบบIoT เปียกสลับเเห้ง สมาร์ทนาข้าว

เเปลงสาธิต ระบบIoT เปียกสลับเเห้ง สมาร์ทนาข้าว
ชุดโซล่าปั๊ม ทำหน้าที่สูบน้ำจ่าเข้าเเปลงนา เมื่อระดับน้ำต่ำกว่าที่ทำการตั้งค่าไว้ในเเอปพลิเคชั่น เเละจะหยุดการจ่ายน้ำเมื่อระดับน้ำสูงกว่าระดับที่ตั้งค่าไว้

สถานีวัดระดับน้ำในเเปลงนา (Node Water Level) ทำหน้าที่วัดระดับน้ำในเเปลงนา

สถานีวัดสภาพอากาศเเละกับดักเเมลง

สถานีสั่งจ่ายน้ำ

แอปพลิเคชั่น