โรงเรือนอัจฉริยะ smart green house Agro X

IoT Smart green house
ระบบให้น้ำในโรงเรือน สั่งการเปิด-ปิด การให้น้ำผ่านApplication เก็บข้อมูลผ่านระบบNB-IoT สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง

ระบบ sensor ทำงานเเบบไร้สายโดยใช้พลังงานจากเเสงอาทิตย์ ระบบห่างของsensor 1000 เมตร มีGateway รับ-ส่งข้อมูล