เกี่ยวกับเรา

บริษัท อาร์3 โซล่าเซลล์ จำกัด

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจและให้บริการเกี่ยวกับพลังงานทดแทนเป็นหลัก ทุนการจดทะเบียน 2 ล้านบาท

บริษัท อาร์3 โซล่าเซลล์ จำกัด เกิดจากวิสัยทัศน์ของคุณพ่อที่มองเห็นความขาดแคลนพลังงานในอนาคต ซึ่งก็มองเห็นตรงกันกับลูกซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์ และทักษะความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา พัฒนา สร้างธุรกิจ ให้มั่นคงและยั่งยืน เราไม่ได้จำหน่ายแค่พลังงานทดแทน แต่เรายังสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไป..

เราไม่ได้จำหน่ายแค่พลังงานทดแทน แต่เรายังสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไป.

บริษัท อาร์3 โซล่าเซลล์ จำกัด จึงถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้มีการนำพลังงานสะอาดมาใช้ในประเทศมากขึ้น เพื่อให้ทุกที่มีไฟฟ้าใช้ มีแสงสว่าง สามารถมีแหล่งจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกที่ที่ต้องการจะใช้ ทำให้การเกิดการพัฒนาโดยรวมในประเทศในทุกๆด้าน ทำให้ลดการใช้น้ำมันจึงได้มีการนำแนวคิดดังกล่าวมาขยายผล โดยการค้นคว้าและจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทางด้านพลังงานทดแทน และยังให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ และดูแลให้บริการหลังการขายเกี่ยวผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่ผลิต นำเข้ามาจำหน่าย โดยมีอะไหล่สำรองเพื่อให้บริการลูกค้าในระยะยาว

บริการ

ออกแบบและให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ รวมถึงแนะนำ และเสนอทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์สูง มาตรฐานสูง ผ่านการไฟฟ้ารับรอง สำหรับขั้นตอนการออกแบบและการวางแผงพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนั้นในใบเสนอราคาเราจะมีบริการคำนวณค่าใช้จ่าย และแผนการลงทุนให้แก่คุณอีกด้วย

การวางแผนการติดตั้ง

ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์สูง ติตั้งเทคนิคพิเศษในการติดตั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายใดๆกับตัวหลังคาของคุณ รับติดตั้งโซล่าเซลล์ทุกขนาด ทุกระบบ สำหรับ บ้าน ที่พักอาศัย โรงงาน รีสอร์ท โรงแรม เพื่อลดค่าไฟฟ้า และยังช่วยอนุรักษ์พลังงาน.

บริการหลังการขาย

รับประกันคุณภาพสินค้า และการบริการ การบริการหลังการขาย บริการบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์และช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและให้คำปรึกษา ให้ความรู้ รวมถึงแนะนำวิธีการใช้งาน เพื่อลดค่าไฟฟ้า สำหรับติดตั้งโซล่าเซลล์ทุกขนาด ทุกระบบ สำหรับ บ้าน ที่พักอาศัย และยังช่วยอนุรักษ์พลังงาน ด้วยทีมงานมืออาชีพ