Agri-Big Data ข้อมูลทางการเกษตร

Agri-Big Data ฐานข้อมูลทางการเกษตร
ปัจจุบันฐานข้อมูลทางการเกษตรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ใครมีฐานข้อมูลเยอะคนนั้นก็จะได้เปรียบ
ซึ่งเซ็นเซอร์ของทางบริษัททุกชิ้นสามารถเก็บข้อมูล สภาพอากาศ ความชื้นในดิน ระดับน้ำ สนใจติดต่อ 080-2962895