Blockchain การเกษตร

Blockchain การเกษตร คือ การเก็บข้อมูลทางการเกษตร เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ คาดการณ์ ซึ่งข้อมูลที่เก็บบน Blockchain ไม่สามารถเเก้ไขข้อมูลได้

Blockchain นั้นเป็นระบบการสร้างความเชื่อใจแบบไม่อาศัยตัวกลางแต่อาศัยการสร้างเครือข่ายแทน เปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับการสร้างบัญชีธุรกรรมขนาดใหญ่ที่มีการบันทึกประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมดและทุกคนที่อยู่ในเครือข่ายมีสิทธิ์เข้าถึงได้ การบันทึกประวัติจะเกิดขึ้นเป็นรอบโดยข้อมูลธุรกรรมจะถูกเก็บไว้ใน บล็อก (Block) ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องบรรจุข้อมูลธุรกรรมที่มีรหัสล็อค ในแต่ละรอบการบันทึกจะมีบล็อกใหม่เพิ่มเข้ามาในระบบเรื่อยๆและแต่ละบล็อกนั้นเชื่อมต่อกันเป็นลูกโซ่ (Chain) ตามลำดับเวลา การบันทึกข้อมูลธุรกรรมแต่ละครั้งจะต้องได้รับการยอมรับจากคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่ที่อยู่ในเครือข่าย หากมีผู้ใดสร้างบล็อกที่มีธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องหรือมี “การโกง” ข้อมูลจะไม่สอดคล้องกับบล็อกอื่นๆที่ถูกบันทึกก่อนหน้า ทำให้คนอื่นๆที่อยู่ในเครือข่ายรู้ถึงความผิดปกติและจะไม่ยอมรับการบันทึกบล็อกข้อมูลนั้น ทางเดียวที่เป็นไปได้ในการโกงคือต้องย้อนกลับไปถอดรหัสและแก้ไขบล็อกอื่นๆที่ถูกบันทึกก่อนหน้าทีละอัน ดังนั้นในเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่และมีบล็อกจำนวนมากการโกงนั้นเป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัติ เทคโนโลยี Blockchian หรือที่มักเรียกกันว่า “บัญชีธุรกรรมแบบกระจาย” จึงสามารถสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมได้โดยอาศัยเครือข่าย

เหมาะกับการนำมาเก็บข้อมูลผลผลิตทางการเกษตร ตั้งเเต่เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการเพาะปลูก จนไปถึงกระบวนการผลิต เพื่อเป็นตัวยืนยันความปลอดภัย ว่าปลอดสารพิษ