ออนกริด Ongrid System

ทางบริษัทได้ออกแบบระบบให้ตอบโจทย์ โดยใช้เทคโนโลยีที่ ประหยัดพลังงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 100% ช่วยลดต้นทุนการทำการเกษตร เราจึงออกแบบระบบ ที่ชื่อว่า AgroX ซึ่งสามารถทำงานได้หลายรูปแบบ เช่น >>> เปิดวาล์วให้น้ำแปลงผักเมื่อแปลงผักมีความชื้นในดินน้อยหรือดินแห้ง >>> สูบน้ำเข้าสวนผลไม้เมื่อดินแห้ง >>> สูบน้ำเข้าแปลงนาเมื่อน้ำลดระดับ หรือสามารถสั่งงานผ่าน Mobile Application

r3solarcell

22 กรกฎาคม 2563
1 2 3