ติดต่อ

บริษัท อาร์3 โซล่าเซลล์ จำกัด

23/6 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053 354 176
มือถือ: 080 296 2895
อีเมล: r3solarcell@gmail.com

เพิ่มเพื่อน