ชุดออนกริดขนาด 3กิโลวัตต์ 5กิโวัตต์ 10กิโลวัตต์

คำอธิบาย

ชุดออนกริดขนาด 3กิโลวัตต์ 5กิโวัตต์ 10กิโลวัตต์