ปัญญาประดิษฐ์ แจ้งเตือนการแพร่ระบาดแมลง AI Warning Insect

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปัญญาประดิษฐ์ แจ้งเตือนการแพร่ระบาดแมลง AI Warning Insect

เป็นระบบแจ้งเตือนไม่ต้องใช้มนุษย์ เป็นระบบอัตโนมัติทั้งระบบ
สื่อสารข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 4G/5G
มีการจัดเก็บข้อมูลไว้บนเซิร์ฟเวอร์มีความปลอดภัย ข้อมูลที่ได้นำไปวิจัยต่อยอดได้มากมาย
มี AI แจ้งการแพร่ระบาดแมลง
การผลิตพลังงานได้ในตัวเองด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ช่วยลดต้นทุนด้านต่างๆ ขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย
ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิต ลดการใช้ยาฆ่าแมลง
ทำให้ระยะเวลาในการเพาะปลูกสั้นลง

สถานีวัดสภาพอากาศ Weather station
ประกอบด้วย Sensor ที่สามารถวัดสภาพอากาศ ต่างๆ เช่น ความชื้น อุณหภูมิ ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณแสงแดด ปริมาณน้ำฝน เพื่อส่งข้อมูลขึ้นไปเก็บบนระบบคลาวด์ Big Data เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบของการประมวลผลการคาดเดาการเกิดแมลงและโรคพืช

สามารถปลูกพืชตามความต้องการของตลาดทั้งในด้านปริมาณที่สม่ำเสมอ และคุณภาพที่ดี ต่อเนื่อง

ใช้ปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์แมลง
ใช้ข้อมูลจากสถานีวัดสภาพอากาศคาดการณ์การแพร่ระบาดแมลง
ใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ ผลิตพลังงานจ่ายให้กับอุปกรณ์
ใช้ระบบ4G/5G เพื่อส่งข้อมูล
แจ้งเตือนการแพร่ระบาดแมลงผ่านSMSและLine
ระบบการจัดเก็บข้อมูลภายในประเทศที่มีความปลอดภัยสูง พัฒนาสู่การนำไปใช้เป็น Big DATA เพื่อการพยากรณ์เรื่องต่างๆ อย่างแม่นยำ

สอบถามข้อมูล IoT Smart Farm เพิ่มเติมได้ที่
Contact Center : 053-354176
Mobile : 0802962895
Line ID : nd1869

Facebook : https://www.facebook.com/R3solarcell
https://www.facebook.com/davin.technology

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UClVZO93nx5oxz0285N4-RIQ

Website : https://www.davin.tech/

สามารถติดตั้งได้ทุกอำเภอ
อำเภอดอยสะเก็ด‎ จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอฝาง‎ จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเชียงดาว‎ จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอไชยปราการ‎ จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่‎ จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

solar cell เชียงใหม่
โซล่าเซลล์ เชียงใหม่ รับออกแบบ ติดตั้ง ระบบ โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบIoTเพื่อการเกษตร ระบบโซล่าปั๊มเเละอุปกรณ์การเกษตร และIoT สมาร์ทฟาร์ม แผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ โซล่าชาร์จเจอร์ แบตเตอรี่ ปั๊มน้ำบาดาล ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์

รับออกเเบบโซล่าเซลล์ ระบบออฟกริด ระบบออนกริด ระบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ ระบบโซล่าปั๊ม เเละระบบIoTเพื่อการเกษตร
Solarcell พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาดหมดจด สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายระบบ
ระบบออฟกริด ใช้ร่วมกับเเบตเตอรี่
ระบบออนกริด ใช้ร่วมกับไฟบ้าน
ระบบไฮบริด ใช้ร่วมกับเเบตเดอรี่เเละไฟบ้าน
ระบบโซล่าปั๊ม ใช้ร่วมกับปั๊มน้ำได้ทั้ง2ระบบ ระบบไฟฟ้ากระเเสตรง ระบบไฟฟ้ากระเเสสลับ
ระบบIoTทางการเกษตร ใช้ร่วมกับเเบตเตอรี่ ทะหน้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้า จ่ายไฟฟ้าให้กับระบบเซ็นเซอร์

ผู้ที่สนใจทางด้าน Solarcell พลังงานทดแทน โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ ต้องรู้จักอุปกรณ์โซล่าเซลล์เบื้องต้น ตลอดจนสมารถประยุกต์ ใช้งานทางด้านต่างๆ
แผงโซล่าเซลล์ ทำหน้าที่ผลิตกระเเสไฟฟ้าผลิคได้อย่างไร เเผงมีกี่ชนิด เป็นระบบ 12โวลต์หรือ 24โวลต์
โซล่าชาร์จเจอร์ ทำหน้า ควบคุมการชาร์จและประจุแบตเตอรี่
แบตเตอรี่Deep Cycle โซล่าเซลล์ มีกี่ชนิด เเต่ละชนิดเเตกด่างกันอย่างไร การทำหน้าที่ต่างกันอย่างไร คุณสมบัติการจัดเก็บประจุไฟฟ้าต่างกัน
โซล่าอินเวอร์เตอร์ solarinverter มีกี่ระบบ ทำหน้าแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร มีกี่เเบบ การใช้งานต่างกันอย่างไร ทำงานอย่างไร ต้องการปริมาณน้ำเท่าไหร่

ทางเราสามารถออกแบบชุดโซล่าเซลล์ได้ทุกตามความต้องการ ของลูกค้า ซึ่งความต้องการของเเต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน เราสามารถ Custom ได้
เราสามารถการประยุกต์โซล่าเซลล์ได้ในทุกภาคส่วน
หน่วยราชการ สำนักงาน ระบบโคมไฟพลังงานเเสงอาทิตย์ ระบบโซล่าปั๊ม ระบบออนกริด ระบบออฟกริด
อุตสาหกรรม โรงงาน อุตสาหกรรม ระบบโคมไฟพลังงานเเสงอาทิตย์ ระบบโซล่าปั๊ม ระบบออนกริด ระบบออฟกริด
เกษตรกรรม ไร่ นา สวนผสม ฟาร์ม ระบบโคมไฟพลังงานเเสงอาทิตย์ ระบบโซล่าปั๊ม ระบบออนกริด ระบบออฟกริด
ครัวเรือน หมู่บ้าน คอนโด ระบบโคมไฟพลังงานเเสงอาทิตย์ ระบบโซล่าปั๊ม ระบบออนกริด ระบบออฟกริด
วัด ระบบโคมไฟพลังงานเเสงอาทิตย์ ระบบโซล่าปั๊ม ระบบออนกริด ระบบออฟกริด

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ออกเเบบ ผลิต ติดตั้ง ระบบโซล่าเซลล์ ระบบโคมไฟพลังงานเเสงอาทิตย์ ระบบโซล่าปั๊ม ระบบออนกริด ระบบออฟกริด ซึ่งลูกค้าสามารถปรึกษา สอบถาม ขอข้อมูล หรือให้ทางเราออกแบบ เสนอราคาติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
Solarcell พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาดหมดจด สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายระบบ
ระบบออฟกริด ใช้ร่วมกับเเบตเตอรี่
ระบบออนกริด ใช้ร่วมกับไฟบ้าน
ระบบไฮบริด ใช้ร่วมกับเเบตเดอรี่เเละไฟบ้าน
ระบบโซล่าปั๊ม ใช้ร่วมกับปั๊มน้ำได้ทั้ง2ระบบ ระบบไฟฟ้ากระเเสตรง ระบบไฟฟ้ากระเเสสลับ
ระบบIoTทางการเกษตร ใช้ร่วมกับเเบตเตอรี่ ทะหน้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้า จ่ายไฟฟ้าให้กับระบบเซ็นเซอร์

เราจำหน่ายอุปกรณ์โซล่าเซลล์ครบวงจรที่มีคุณภาพ สามารถ ออกแบบ เสนอราคาทุกระบบ ไม่ว่าระบบจะเล็กจนไปถึงระบบขนาดใหญ่ เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจในการลงทุน ก่อนการติดตั้งใช้งาน ลูกค้าสามารถเข้ามาชมสินค้า หรือเรียนรู้ระบบเบื้องต้นได้จากทางร้าน เรายินดีให้คำเเนะนำ เเละบริการ
– ให้คำเเนะนำโดยทีมงานที่มีประสบการณ์
– มีบริการหลังการขาย สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศ
– จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล
– พัฒนาออกเเบบ ประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์ให้ทำงานร่วมกับระบบ IoT เพื่อการพี่ๆเกษตรกรได้สัมผัสเทคโนโลยี ทางการเกษตรง่ายขึ้น

🌦⚡การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ⚡🌦

ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลผลิตทางการเกษตร🍊🥕🥦🥬🥒

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณและรูปแบบของฝน อุณหภูมิที่สูงขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศก็ยิ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้น ความเปราะบางเป็นผลสุทธิของความเสี่ยงและความสามารถในการรับมือภายใต้เงื่อนไขทางภูมิอากาศ และทางกายภาพ
ชีวภาพและสังคมในอนาคต

จะดีมั้ย 🤨ถ้าเราสามารถคาดการณ์การเกิดผลกระทบจากสภาพอากาศเมื่อเกิดการเปลี่ยนเเปลง

โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ วิเคราะห์พร้อมทั้งคาดการณ์ เเจ้งเตือน ผลกระทบที่จะตามมา พร้อมทั้งเเจ้งเตือนวิธีป้องกันล่วงหน้า

📱080296295

Line ID : nd1869

#davintechnology

#สมาร์ทฟาร์ม

#iotเพื่อการเกษตร

#สมาร์ทฟาร์มไทยเเลนด์เพื่อคนไทยโดยคนไทย

#iotเชียงใหม่

#โซล่าเซลล์เชียงใหม่

#chiangmaisolar