ระบบน้ำอัตโนมัติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบน้ำอัตโนมัติ

การทำเกษตรยุคใหม่ที่กำลังเป็นเทรนด์ไปทั่วโลกนั้น เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรมากมาย ซึ่งถูกนำมาใช้พัฒนาวิถีการทำการเกษตร อำนวยความสะดวกให้กับชีวิตของเกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer) แทบทุกด้าน รวมถึงช่วยแก้ปัญหาทั้งด้านพื้นที่การเกษตรที่ลดลงเพราะการขยายตัวของสังคมเมือง สภาพดินฟ้าอากาศที่เอาแน่เอานอนไม่ได้

AgroX เป็นระบบสมาร์ทฟาร์ม ควบคุมการจ่ายน้ำ เก็บข้อมูลด้านการเกษตรต่างๆ ทั้ง สภาพดิน สภาพน้ำ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณแสง พื้นที่เพาะปลูก การเจริญเติบโตพืช ซึ่งการเก็บข้อมูลจะทำให้เข้าใจถึงปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันของพืชในแต่ละชนิดเเละเเต่ละพื้นที่ ช่วยหาแนวทางการทำการเกษตรที่เหมาะสม แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับเกษตรกร ทั้งยังนำข้อมูลที่มีอยู่มาต่อยอดควบคู่กับปัญญาประดิษฐ์ (AI) เช่น การนำ AI ช่วยควบคุมดูแลแปลงพืช เเจ้งเตือนการเเพร่ระบาดเเมลง โดยเกษตรกรแทบจะไม่ต้องลงไปคลุกคลีด้วยตัวเอง นำมาวิเคราะห์ความแตกต่างของวัชพืชในแปลงเกษตร เพื่อหาวิธีกำจัดได้ตรงจุด หรือนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรค เพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น

รับออกแบบ ให้คำปรึกษา ระบบให้น้ำอัตโนมัติ – กึ่งอัตโนมัติ ออกแบบ ติดตั้ง

รับออกแบบวางระบบสปริงเกอร์

รับติดตั้งสปริงเกอร์ ระบบสปริงเกลอร์ ตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ ควบคุมตั้งค่าผ่านApllication

รับทำระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติและปั้มน้ำทุกชนิด

รับทำระบบรดน้ำพืชไร่ พืชสวน อัตโนมัติและปั้มน้ำทุกชนิด