ลิเทียมเเบตเตอรี่ หัวเว่ย Huawei luna 2000 battery แบตเตอรีลิเทียม (Lithium)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลิเทียมเเบตเตอรี่ หัวเว่ย Huawei luna 2000 battery แบตเตอรีลิเทียม (Lithium)
luna 2000 battery เป็น battery storage ชนิด Lithium-iron phosphate (LiFePO4) ความจุ 5-15 kWh ใช้งานรรองรับไฟฟ้าได้ทั้ง 1 phase และ 3 phase สามารถเพิ่มความจุของแบตเตอรีได้ โดยแต่ละชิ้นมีความจุ 5kwh สามารถต่ออนุกรมกันได้ 3 set ต่อขนานกัน2ชุด น้ำหนักประมาณ 62-162 กิโลกรัม


สนใจ Line ID: nd1869

📱053-354176

☎️080-2962895