สมาร์ทฟาร์ม Buakaw Village บัวขาว วิลเลจ

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมาร์ทฟาร์ม Buakaw Village บัวขาว วิลเลจ
มีพื้นที่เพาะปลูกผักเพื่อใช้ในร้านอาหาร และจำหน่ายจำนวน 9ไร่ และใช้วิธีการเพาะปลูกแบบเดิม โดยใช้แรงงานคนในการดูแล รดน้ำ มีค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่สูงในการปั๊มน้ำรดแปลงผัก ส่งผลต่อต้นทุนของทางบริษัท จึงอยากจะใช้ระบบ IOT จัดการพลังงาน และระบบสมาร์ฟาร์ม เข้ามาช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ทางบริษัท จึงดำเนินการออกเเบบ ติดตั้งระบบ AgroX (สมาร์ทฟาร์ม IoT) เพื่อควบคุมสั่งการจ่ายน้ำให้เเปลงผักเเละนาข้าว อุปกรณ์มีรายการดังนี้
1.AgroX IoT สมาร์ทฟาร์มประกอบด้วย

1.1) Gate Way

1.2) Node Soil Sensor

1.3) Node Valve

1.4) Node Water Level

1.5) Node Device สำหรับควบคุม เปิด-ปิด ชุดโซล่าปั๊ม

2.Agro Sense (สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ เเละกับดักเเมลง)

3.ระบบฐานข้อมูล สามารถดูข้อมูลเเบบreal-time หรือ เรียกดูข้อมูลเเบบย้อนหลังได้ครับ

ฐานข้อมูลจากชุดsensorAgroX