สมาร์ทฟาร์ม IoT Agrox ส่งให้ลูกค้าติดตั้งเอง จ.กาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมาร์ทฟาร์ม IoT Agrox ส่งให้ลูกค้าติดตั้งเอง
ลูกค้าต้องการระบบรดน้ำอัตโนมัติ ท่อเดิมเป็นท่อPVC ขนาด 2 นิ้ว
ทางบริษัทเลยจัดอุปกรณ์ประกอบด้วย

1.Gate way 4G จำนวน 1 ชุด

2.Node Soil

3.Node Valve