หลักนำทางยางพาราIoT โซล่าเซลล์

15,000.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักนำทางยางพาราIoT โซล่าเซลล์ ติดอุปกรณ์เตือนภัย

อุปกรณ์หลักนําทาง (Guidepost) เป็นอุปกรณ์ข้างทางที่ติดตั้งบริเวณขอบทางเพื่อช่วยผู้ขับขี่ให้สามารถ มองเห็นขอบเขตทางเดินรถได้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ช่วยลดอุบัติเหตุจากการที่รถหลุดออกจาก ถนนและไปชนวัตถุข้างทาง ส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะใช้เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากรายงานอุบัติเหตุพบว่า ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประมาณร้อยละ 20 เกิดจากอุปกรณ์ทางหลวง เช่น หลักนําทาง ราวกันโค้ง กําแพงแบริเออร์ รวมไปถึงต้นไม้ข้างทาง การป้องกัน ความสูญเสียนี้ ต้องมองเผื่อว่ามนุษย์มีความผิดพลาดได้ มีความยืดหยุ่นดูดซับแรงเพื่อลดความเสียหาย และเพิ่มประโยชน์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเพิ่มไฟนําทาง (Delineator) อุปกรณ์ตรวจจับแรง กระแทก ระบบไฟเตือนภัย และระบบส่งสัญญาณแจ้งเหตุ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนจากรถที่ตามมาใน เวลากลางคืน

ระบบเตือนภัย และ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในระยะแรก ได้แก่
• ระบบไฟนําทาง (Delineator) และระบบเตือนภัย (Warning System) รวมไปถึงระบบส่งสัญญาณ
(Communication/IoT) และระบบจ่ายพลังงาน โดยไฟนําทาง (Delineator) ออกแบบให้เป็นไฟ LED สีเขียว เพื่อให้ผู้ขับขี่เห็นแนวเขตทางได้ชัดเจนมากขึ้นในเวลากลางคืน โดยรายงานวิจัยพบว่า
ในการขับมากที่สุด และอุปกรณ์เหล่านี้ สามารถลดอุบัติเหตุในเวลากลางคืนได้ถึงร้อยละ 20
• อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกแบบให้เป็นชิ้นส่วนถอดประกอบแยกต่างหากกับหลักนําทาง เพื่อสะดวก
กับการผลิตและติดตั้ง และให้สามารถปรับใช้งานกับอุปกรณ์ทางหลวงมาตรฐานอื่นๆ ได้ด้วย ระบบแจ้งเหตุเตือนภัย อันเป็นการป้องกันอุบัติเหตุซ้ําซ้อนจากรถที่ตามมาในเวลากลางคืน เป็น คุณสมบัติหลักที่หน่วยงานทางหลวงและหน่วยงานกู้ภัยต้องการ บริษัทฯ ออกแบบและติดตั้ง อุปกรณ์ตรวจจับแรงกระแทก (Oscillator) ไว้ในหลักนําทาง เมื่อมีหลักนําทางถูกชนเนื่องจากรถ ไถลออกนอกเขตถนน หลักนําทางจะส่งสัญญาณสื่อสาร (IoT) ให้หลักนําทางข้างเคียงในเส้นทางนั้น เปลี่ยนเป็นไฟกระพริบสีแดง เพื่อเตือนให้ผู้ใช้รถที่ตามมาขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ลดความเสี่ยง และความสูญเสียจากการชนซ้ํา วงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในทั้งหมดจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่ชาร์จประจุจากแผงโซล่าเซลล์ของ ตัวเอง จึงสามารถติดตั้งได้โดยไม่จําเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟจากภายนอก

หลักนําทางยางพาราชนิดมีไฟเตือน
หลักนําทางยางพาราชนิดมีไฟเตือน IoT

ทรงหกเหลี่ยม ขนาด 15x15cm. สูง 80 cm ติดเเถบสะท้อนเเสงมาตราฐาน
มีอุปกรณ์ตรวจจับการชน เชื่อมต่อสัญญาณไร้สาย ส่งสัญาณเเจ้งเตือน
มีเเผงโซล่าเซลล์ เเละเกตเวย์ควมคุมการทำงานระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟน

ระบบเตือนภัยเเละวงจร
หลักนําทาง (Guidepost) ยางพารา ผลิตจากยางคอมปาวด์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกรมทางหลวง” ติดตั้งไฟนําทาง (Delheater) ที่เปลี่ยนเป็นไฟกระพริบสีแดงเพื่อเตือนภัยเมื่อถูกชน

สอบถามข้อมูล IoT Smart Farm เพิ่มเติมได้ที่
Contact Center : 053-354176
Mobile : 0802962895
Line ID : nd1869

Facebook : https://www.facebook.com/R3solarcell
https://www.facebook.com/davin.technology

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UClVZO93nx5oxz0285N4-RIQ

Website : https://www.davin.tech/

“หลักนําทางยางพาราชนิดมีไฟเตือน” ได้รับความสนใจจากหน่วยงานของกรมทางหลวง และการทาง พิเศษแห่งประเทศไทย โดยกรมทางหลวงอนุมัติให้ติดตั้งเป็นการนําร่องในโครงการก่อสร้างอุโมงค์ข้ามแยกบน ทางหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ มีระยะทางรวมประมาณ 600 เมตร กําหนดเปิดใช้งานภายในปี พ.ศ. 2563

สามารถติดตั้งได้ทุกอำเภอ
อำเภอดอยสะเก็ด‎ จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอฝาง‎ จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเชียงดาว‎ จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอไชยปราการ‎ จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่‎ จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่