ออกแบบ วางผัง ปรับพื้นที่ ติดตั้งโรงเรือนเมล่อน

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปรับพื้นที่ ติดตั้งโรงเรือนเมล่อน

สอบถามข้อมูล โซล่าเซลล์ IoT Smart Farm เพิ่มเติมได้ที่
Contact Center : 053-354176
Mobile : 0802962895
Line ID : nd1869
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UClVZO93nx5oxz0285N4-RIQ
Facebook : https://web.facebook.com/R3solarcell
Web : https://r3solarcell.co.th/
WEB Site: https://r3solarcell.co.th/product-category/solar-pump/

เกษตรอัจฉริยะ – Smart Farm
ระบบ Smart farm IOT ลดต้นทุนเกษตรกร