ออฟกริด 3เฟส เเบตเตอรี่ ขนาด 18 กิโลวัตต์

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตั้งระบบ ออฟกริด 3เฟส เเบตเตอรี่ ขนาด 18 กิโลวัตต์
เเผงโซล่าเซลล์ ขนาด 540วัตต์ จำนวน 24 เเผ่น
อินเวอร์เตอร์ ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 3 เครื่อง
เเบตเตอรี่ลิเทียม ขนาด 6.144 กิโลวัตต์ จำนวน 3 ลูก