เสาไฟถนนโซล่าเซลล์

รายละเอียดเพิ่มเติม

เสาไฟถนนโซล่าเซลล์
เสาไฟถนนโซล่าเซลล์ แบบเสาตรงชุบกัลวาไนช์
ขนาดความสูงของเสามีให้เลือกตั้งแต่ 2 – 9 เมตร
ขนาดโคมมีให้เลือกตั้งเเต่ 15-120 วัตต์
เเผงโซล่าเซลล์ มีหลายขนาด 60-180 วัตต์