แบตเตอรี่ลิเธียม Huawei LUNA2000-5-S0 ขนาด 5KWh

หมวดหมู่: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบตลิเธียมโซล่าเซลล์ หัวเว่ย แบตเตอรี่ Lithium Ion ราคาถูก
งานติดตั้งเเบคเตอรี่ Huawei LUNA2000-5-S0 ขนาด 5KWh 3P

Huawei LUNA Battery Modules, LiFePO4, 5kWH
(LUNA2000-5-E0)
Huawei LUNA2000, Battery Module, Lithium-iron
phosphate (LiFePO4), 5kWh per module, IP66


แบตเตอรี่สำหรับโซล่าเซลล์

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่
Contact Center : 053-354176
Mobile : 0802962895
Line ID : @r3solarcell

Some important points about the Huawei Luna2000 are:

It’s only compatible with specific Huawei inverters.
It has Battery Modules of 5 kilowatt-hours each. Up to six can be used for a maximum of 30 kilowatt-hours of storage.
One Battery Module can provide 2.5 kilowatts of continuous power while two or more can provide 5 kilowatts.
If a home starts with one or two Battery Modules it’s easy to add another in the future.
Backup power can only be provided if a Backup Box is installed: an additional expense.
The Backup Box can charge the Luna2000 from solar panels when the grid is down, and with an L1 Huawei inverter allows complete off-grid use.
It’s suitable for outdoor installation but can’t be installed within 500m of the sea.
Its warranty should last most households a full 10 years but allows battery capacity to deteriorate down to 60%.
Because Huawei has demonstrated it is capable of producing reliable electronics and because it’s a giant company unlikely to disappear any time soon — in my opinion — the Luna2000 should be a low-risk home battery purchase.

For some Western Australia homes with high evening electricity consumption, the Luna 2000 may be able to provide electricity bill savings greater than its cost within its warranty period. This is one reason why I suspect Huawei is likely to be among the major battery brands leading us into a future where solar battery storage systems are a normal household item.

It can hardly fail, considering Belinda Carlisle has a hit song about how it keeps the lights on at night:


I don’t expect the Luna2000 to catch on fire by itself