แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah ยี่ห้อ LV Topsun

68,000.00 ฿

*ราคา พิเศษ   ก่อนvat
*

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah ยี่ห้อ LV Topsun

ระบบ ไฮบริด on-off Grid ลดค่าไฟกลางวัน-คืน

ตอนกลางวันเเผงโซล่าเซลล์ผลิตกระเเสไฟฟ้า จ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานตอนกลางวัน ไฟฟ้าที่เหลือจากการใช้งานจะชาร์ทลงเเบตเตอรี่เก็บไว้ใช้ตอนกลางคืน
ไฟจากเเบตเตอรี่ จ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานตอนกลางคืน

ระบบโซล่าเซลล์ที่มีการผสมกันระหว่างระบบออนกริด (Ongrid) และระบบออฟกริด (Offgrid) สามารถต้ั้งค่าการใช้งาน
– ตั้งค่าระบบออนกริดตอนกลางวันจ่ายไฟที่ผลิตได้ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน รวมไฟถึงชาร์ทเเบตเตอรี่ ไฟฟ้าที่ผลิตได้เหลือจากการใช้งานสามารถขายไฟให้กับทางการไฟฟ้า
– ตั้งค่าระบบออนกริดตอนกลางคืนจ่ายไฟจากเเบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าในตอนกลางคืน
– ตั้งค่าระบบไฟฟ้าสำรอง เมื่อเกิดเหตุ ฉุกเฉินไฟดับ อินเวอร์เตอร์จ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านที่ทำการเเยกอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ ในกรณีไฟฟ้าดับ ตามกำลังการผลิตของอินเวอร์เตอร์

ข้อดีของระบบ HYBRID on-off Grid
1.กรณีที่ไฟตก หรือ ไฟดับ อยู่บ่อยครั้ง การใช้ระบบออฟกริด ช่วยทำให้ระบบไฟฟ้าในบ้านลดการได้รับความเสียหายจากเหตุไฟตก ไฟดับ ที่เกิดขึ้นนี้
2.การค่าไฟ กลางวัน-กลางคืน
3.มีไฟฟ้าใช้ตอนไฟดับ เเต่ต้องเเยกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานตอนไฟดับออกมา

https://www.facebook.com/R3solarcell
Mobile : 0802962895
Telephone : 053354176

แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดเชียงใหม่
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid อำเภอฝาง‎ เชียงใหม่
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid อำเภอหางดงเชียงใหม่
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid อำเภอเชียงดาว‎ เชียงใหม่
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid อำเภอไชยปราการ‎ จังหวัดเชียงใหม่
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid อำเภอเมืองเชียงใหม่‎ จังหวัดเชียงใหม่
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid อำเภอแม่ริม เชียงใหม่
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดเชียงใหม่
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดกาฬสินธุ์
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดขอนแก่น
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดชัยภูมิ
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดนครพนม
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดนครราชสีมา
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดบึงกาฬ
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดบุรีรัมย์
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดมหาสารคาม
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดมุกดาหาร
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดยโสธร
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดร้อยเอ็ด
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดเลย
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดสกลนคร
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดสุรินทร์
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดศรีสะเกษ
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดหนองคาย
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดหนองบัวลำภู
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดอุดรธานี
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดอุบลราชธานี
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดอำนาจเจริญ

แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดกำแพงเพชร
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดชัยนาท
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดนครนายก
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดนครปฐม
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดนครสวรรค์
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดนนทบุรี
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดปทุมธานี
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดพิจิตร
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดพิษณุโลก
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดเพชรบูรณ์
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดลพบุรี
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดสมุทรปราการ
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดสมุทรสงคราม
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดสมุทรสาคร
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดสิงห์บุรี
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดสุโขทัย
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดสุพรรณบุรี
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดสระบุ

แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดจันทบุรี
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดฉะเชิงเทรา
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดชลบุรี
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดตราด
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดปราจีนบุรี
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดระยอง
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดสระแก้ว

แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดกาญจนบุรี
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดตาก
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดเพชรบุรี
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดราชบุรี

แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดกระบี่
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดชุมพร
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดตรัง
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดนราธิวาส
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดปัตตานี
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดพังงา
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดพัทลุง
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดภูเก็ต
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดระนอง
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดสตูล
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดสงขลา
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 200ah lithium LV Topsun DEYE on/off grid

จังหวัดยะลา