โจไดโซล่าปั๊มบาดาลราคาถูก JODAI AC/DC ปั๊ม

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

โซล่าปั๊มDC
โซล่าปั๊มบาดาล 3PSS4.0/35-24/300T ราคา 8,000 บาท
โซล่าปั๊มบาดาล 3PSS5.0/45-48/500T+30m ราคา 10,300 บาท
โซล่าปั๊มบาดาล 3PSS5.0/80-96/750 +30m ราคา 11,000 บาท
โซล่าปั๊มบาดาล 4PSS4.0/35-24/300T ราคา 8,000 บาท
โซล่าปั๊มบาดาล 4LSC6.0/65-60/550T ราคา 8,200 บาท
โซล่าปั๊มบาดาล 4LSC9.0/45-60/550T ราคา 8,200 บาท
โซล่าปั๊มบาดาล 4LSC4.5/85-96/750T+30m ราคา 12,000 บาท
โซล่าปั๊มบาดาล 4LSC7.5/65-96/750 +30m ราคา 12,000 บาท
โซล่าปั๊มบาดาล 4LSC10.5/45-96/750+30m ราคา 12,000 บาท
โซล่าปั๊มบาดาล 4LSC13.0/45-96/750+30m ราคา 12,000 บาท
โซล่าปั๊มบาดาล 4LSC7.0/100-144/1100T +30m ราคา 14,200 บาท
โซล่าปั๊มบาดาล 4LSC10/75-144/1100 +30m ราคา 14,200 บาท
โซล่าปั๊มบาดาล 4LSC15/55-144/1100 +30m ราคา 14,200 บาท
โซล่าปั๊มบาดาล 4LSC7.0/120-192/1500 +30m ราคา 15,200 บาท
โซล่าปั๊มบาดาล 4LSC11/100-192/1500 +30m ราคา 15,200 บาท
โซล่าปั๊มบาดาล 4LSC15/70-192/1500 +30m ราคา 15,200 บาท
โซล่าปั๊มบาดาล 4LSC20/45-192/1500 +30m ราคา 15,200 บาท
โซล่าปั๊มบาดาล 6PSS25/36-96/1500 ราคา 16,500 บาท
โซล่าปั๊มบาดาล 4PSS7.0/240-280/2200 +30m ราคา 18,500 บาท
โซล่าปั๊มบาดาล 4PSS9.5/160-280/2200 +30m ราคา 18,500 บาท
โซล่าปั๊มบาดาล 4PSS17.0/110-280/2200 +30m ราคา 18,500 บาท
โซล่าปั๊มบาดาล 4PSS22.0/70-280/2200 +30m ราคา 18,500 บาท
โซล่าปั๊มบาดาล 6PSS26/55-280/2200+30m ราคา 19,500 บาท
โจได โซล่าปั๊ม AC/DC 4LSC10.5/45-96/750สวิทซ์+30m ราคา 13,800 บาท
โจได โซล่าปั๊ม AC/DC 4LSC10.0/75-144/1100สวิทซ์+30m ราคา 15,800 บาท
โจได โซล่าปั๊ม AC/DC 4LSC15.5/70-192/1500สวิทซ์+30m ราคา 16,800 บาท
โจได โซล่าปั๊ม AC/DC 4PSS22.0/70-280/2200สวิทซ์+30m ราคา 20,300 บาท
โจได โซล่าปั๊ม ไฮบริด AC/DC 4LSC4.5/85-96/750+30m ราคา 16,300 บาท
โจได โซล่าปั๊ม ไฮบริด AC/DC 4LSC7.5/65-96/750+30m ราคา 16,300 บาท
โจได โซล่าปั๊ม ไฮบริด AC/DC 4LSC10.5/45-96/750+30m ราคา 16,300 บาท
โจได โซล่าปั๊ม ไฮบริด AC/DC 4LSC13.0/45-96/750+30m ราคา 16,300 บาท
โจได โซล่าปั๊ม ไฮบริด AC/DC 4LSC7.0/100-144/1100T+30m ราคา 18,300 บาท
โจได โซล่าปั๊ม ไฮบริด AC/DC 4LSC10.0/75-144/1100T+30m ราคา 18,300 บาท
โจได โซล่าปั๊ม ไฮบริด AC/DC 4LSC15.0/55-144/1100T+30m ราคา 18,300 บาท
โจได โซล่าปั๊ม ไฮบริด AC/DC 4LSC7.0/120-192/1500T+30m ราคา 18,800 บาท
โจได โซล่าปั๊ม ไฮบริด AC/DC 4LSC11 /110-192/1500T+30m ราคา 18,800 บาท
โจได โซล่าปั๊ม ไฮบริด AC/DC 4LSC15.5/70-192/1500T+30m ราคา 18,800 บาท
โจได โซล่าปั๊ม ไฮบริด AC/DC 4LSC20.0/45-192/1500T+30m ราคา 18,800 บาท
โจได โซล่าปั๊ม ไฮบริด AC/DC 6PSS25/35-192/1500+30m ราคา 18,800 บาท
โจได โซล่าปั๊ม ไฮบริด AC/DC 4PSS7.0/260-280/2200สวิทซ์+30m ราคา 25,300 บาท
โจได โซล่าปั๊ม ไฮบริด AC/DC 4PSS9.5/160-180/2200สวิทซ์+30m ราคา 25,300 บาท
โจได โซล่าปั๊ม ไฮบริด AC/DC 4PSS17 /100-120/2200สวิทซ์+30m ราคา 25,300 บาท
โจได โซล่าปั๊ม ไฮบริด AC/DC 4LSC21.0/75-280/2200สวิทซ์+30m ราคา 24,300 บาท
โจได โซล่าปั๊ม ไฮบริด AC/DC 4LSC30.0/50-280/2200สวิทซ์+30m ราคา 24,300 บาท
โจได โซล่าปั๊ม ไฮบริด AC/DC 6PSS31/63-280/2200+30m ราคา 25,300 บาท

โซล่าปั๊มบาดาล 4LSC15/100-280/2200 (New) ราคา 16,500 บาท
โซล่าปั๊มบาดาล DC 4PSS22.0/70-280/2200 ราคา 18,500 บาท
โซล่าปั๊มบาดาล DC 4PSS17.0/120-280/2200 ราคา 18,500 บาท

โซล่าปั๊มบาดาล 6PSS26/55-280/1500 ราคา 16,500 บาท

📱0802962895
Line ID : nd1869

#davintechnology
#สมาร์ทฟาร์ม
#iotเพื่อการเกษตร
#สมาร์ทฟาร์มไทยเเลนด์เพื่อคนไทยโดยคนไทย
#iotเชียงใหม่
#โซล่าเซลล์เชียงใหม่
#chiangmaisolar
#davintechnology
#สมาร์ทฟาร์ม
#iotเพื่อการเกษตร
#สมาร์ทฟาร์มไทยเเลนด์เพื่อคนไทยโดยคนไทย
#iotเชียงใหม่
#โซล่าเซลล์เชียงใหม่
#chiangmaisolar
#IoTเพื่อการเกษตร
#เกษตรกรมืออาชีพ
#MadeInChiangMai