โจไดโซล่าปั๊มหอยโข่งราคาถูก JODAI DC ปั๊ม

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

โซล่าปั๊มหอยโข่ง DC LIQDX 2.0/28-24/250 ราคา 3,000 บาท
โซล่าปั๊มหอยโข่ง DC LIS 2.5/20-24/250-35 ราคา 3,700 บาท
โซล่าปั๊มหอยโข่ง DC LIGJ 3.0/40-96/750 ราคา 8,800 บาท
โซล่าปั๊มหอยโข่ง DC LSP 16.0/14-72/750 ราคา 10,700 บาท
โซล่าปั๊มหอยโข่ง DC LICPM5.0/28-48/550T ราคา 8,000 บาท