โซล่าเซลล์ไฟกระพริบระบบแจ้งเตือนจราจรแบบอัจฉริยะ IoT

คำอธิบาย

ระบบแจ้งเตือนจราจรแบบอัจฉริยะ
ระบบแจ้งเตือนจราจรแบบอัจฉริยะ เป็นการพัฒนาการแจ้งเตือนของป้ายที่ใช้สำหรับป้ายแจ้งเตือน ทางโค้งอันตราย โค้งขึ้น-ลงดอย สำหรับถนนที่มีการขับขี่แบบสวนทางกันให้เป็นระบบสามารถแสดงสถานะของพาหนะ ที่แล่นผ่านอีกเลนหนึ่งของถนนผู้ใช้พาหนะอีกฝั่งหนึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ โดยอุปกรณ์สามารถนาไปติดตั้งแทนตาแหน่งของป้ายเดิมได้
ด้วยระบบดังกล่าวนี้จะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถขับขี่โดยการมองเห็นรถอีกฝังหนึ่งด้วยการสังเกตทางจากป้ายจราจรเเบบอัจฉริยะ ทางโค้งที่เราไม่สามารถคาดการว่ามีหรือไม่มีรถวิ่งสวนเลนส์มา ทางโค้งอันตราย โค้งขึ้น-ลงดอยเมื่อมีรถวิ่งสวนเลนส์มาการแจ้งเตือนของป้ายจราจรแบบอัจฉริยะจะเปลี่ยนเป็นแสงเตือนที่แสดงออกมาเป็นสีเเดงกระพริบ เเละเมื่อไม่มีรถสวนเลนส์มาแสงเตือนที่แสดงออกมาเป็นสีส้มกระพริบ ระดับความปลอดภัยทาให้ความปลอดภัยสูงขึ้น สามารถใช้ความเร็วได้อย่างปกติ ประหยัดน้ามัน ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ลักษณะเส้นทางโค้งและความลาดชันที่ไม่สามารถเห็นรถคันที่สวนกันมาได้

ระบบแจ้งเตือนจราจรแบบอัจฉริยะ Intelligent traffic warning signs เป็นการพัฒนาการแจ้งเตือน ของป้ายที่ใช้สาหรับป้ายแจ้งเตือนทางโค้งอันตราย สาหรับถนนที่มีการขับขี่แบบสวนทางกันให้เป็นระบบสามารถแสดงสถานะของพาหนะที่แล่นผ่านอีกเลนหนึ่งของถนนผู้ใช้พาหนะอีกฝั่งหนึ่งไม่สามารถมองเห็นได้โดยอุปกรณ์สามารถนาไปติดตั้งแทนตาแหน่งของป้ายเดิมได้และชุดอุปกรณ์จะตรวจหาการเคลื่อนไหว ของพาหนะที่มีความเที่ยงตรงสูง และจะกำหนดโซนการตรวจจับแบ่งโซนขึ้นอยู่กับความอันตรายหรือระยะทางความโค้งของถนน เพื่อนำสัญญาณการตรวจจับทั้งหมดมาประมวลผลผ่านระบบสมองกลฝังตัว (Embedded system)ที่ติดตั้งภายในป้าย ซึ่งระบบทั้งหมด จะสื่อสารทั้งการรับส่งสัญญาณ

การส่งสัญญาณตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วย ระบบไร้สาย และใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) เป็นแหล่งพลังงานหลักและมีแบตเตอรี่สำรองพลังงานให้กับระบบทั้งหมด พร้อมกับการแสดงผลการแจ้งเตือนด้วย LED ที่มีความเข้มของแสงสูงและประหยัดพลังงานอุปกรณ์บรรจุ ในกล่องอลูมิเนียมกันน้ำ IP67 เพื่อการป้องกัน และระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ

Line ID : nd1869

YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UClVZO93nx5oxz0285N4-RIQ…

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/R3solarcell

☎️053354176

📱0802962895

#smartfarm

#NBIoT

#Weatherstation

#Plantfactory

#AgromonitorStandAlone

#solarcell