โซล่าเซลล์ไฟกระพริบระบบแจ้งเตือนจราจรแบบอัจฉริยะ IoT

28,000.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบแจ้งเตือนจราจรแบบอัจฉริยะ
ระบบแจ้งเตือนจราจรแบบอัจฉริยะ เป็นการพัฒนาการแจ้งเตือนของป้ายที่ใช้สำหรับป้ายแจ้งเตือน ทางโค้งอันตราย โค้งขึ้น-ลงดอย สำหรับถนนที่มีการขับขี่แบบสวนทางกันให้เป็นระบบสามารถแสดงสถานะของพาหนะ ที่แล่นผ่านอีกเลนหนึ่งของถนนผู้ใช้พาหนะอีกฝั่งหนึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ โดยอุปกรณ์สามารถนาไปติดตั้งแทนตาแหน่งของป้ายเดิมได้
ด้วยระบบดังกล่าวนี้จะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถขับขี่โดยการมองเห็นรถอีกฝังหนึ่งด้วยการสังเกตทางจากป้ายจราจรเเบบอัจฉริยะ ทางโค้งที่เราไม่สามารถคาดการว่ามีหรือไม่มีรถวิ่งสวนเลนส์มา ทางโค้งอันตราย โค้งขึ้น-ลงดอยเมื่อมีรถวิ่งสวนเลนส์มาการแจ้งเตือนของป้ายจราจรแบบอัจฉริยะจะเปลี่ยนเป็นแสงเตือนที่แสดงออกมาเป็นสีเเดงกระพริบ เเละเมื่อไม่มีรถสวนเลนส์มาแสงเตือนที่แสดงออกมาเป็นสีส้มกระพริบ ระดับความปลอดภัยทาให้ความปลอดภัยสูงขึ้น สามารถใช้ความเร็วได้อย่างปกติ ประหยัดน้ามัน ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ลักษณะเส้นทางโค้งและความลาดชันที่ไม่สามารถเห็นรถคันที่สวนกันมาได้

ระบบแจ้งเตือนจราจรแบบอัจฉริยะ Intelligent traffic warning signs เป็นการพัฒนาการแจ้งเตือน ของป้ายที่ใช้สาหรับป้ายแจ้งเตือนทางโค้งอันตราย สาหรับถนนที่มีการขับขี่แบบสวนทางกันให้เป็นระบบสามารถแสดงสถานะของพาหนะที่แล่นผ่านอีกเลนหนึ่งของถนนผู้ใช้พาหนะอีกฝั่งหนึ่งไม่สามารถมองเห็นได้โดยอุปกรณ์สามารถนาไปติดตั้งแทนตาแหน่งของป้ายเดิมได้และชุดอุปกรณ์จะตรวจหาการเคลื่อนไหว ของพาหนะที่มีความเที่ยงตรงสูง และจะกำหนดโซนการตรวจจับแบ่งโซนขึ้นอยู่กับความอันตรายหรือระยะทางความโค้งของถนน เพื่อนำสัญญาณการตรวจจับทั้งหมดมาประมวลผลผ่านระบบสมองกลฝังตัว (Embedded system)ที่ติดตั้งภายในป้าย ซึ่งระบบทั้งหมด จะสื่อสารทั้งการรับส่งสัญญาณ

การส่งสัญญาณตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วย ระบบไร้สาย และใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) เป็นแหล่งพลังงานหลักและมีแบตเตอรี่สำรองพลังงานให้กับระบบทั้งหมด พร้อมกับการแสดงผลการแจ้งเตือนด้วย LED ที่มีความเข้มของแสงสูงและประหยัดพลังงานอุปกรณ์บรรจุ ในกล่องอลูมิเนียมกันน้ำ IP67 เพื่อการป้องกัน และระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ

Line ID : nd1869

YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UClVZO93nx5oxz0285N4-RIQ…

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/R3solarcell

☎️053354176

📱0802962895

#smartfarm

#NBIoT

#Weatherstation

#Plantfactory

#AgromonitorStandAlone

#solarcell

สามารถติดตั้งได้ทุกอำเภอ
อำเภอดอยสะเก็ด‎ จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอฝาง‎ จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเชียงดาว‎ จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอไชยปราการ‎ จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่‎ จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่