โซล่าเซลล์ on grid ระบบออนกริด 5 กิโลวัตต์ 3 เฟส

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

โซล่าเซลล์ on grid ระบบออนกริด 5 กิโลวัตต์ 3 เฟส
ลูกค้าตัดสินใจเลือกระบบนี้เพราะต้องการลดค่าไฟ ตอนกลางวัน
ระบบออนกริดข้อดี สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉพาะตอนกลางวัน เเสงเเดดที่เเผงโซล่าเซลล์รับมาจะถูกเเปลงเป็นไฟฟ้ากระเเสตรง ไฟฟ้ากระเเสตรงนี้จะถูกส่งผ่านไปที่อินเวอร์เตอร์ เพื่อเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระเเสสลับ จากนั้นไฟฟ้าที่ผลิตได้จะไปจ่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านก่อน เมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต้องการไฟฟ้ามากกว่าที่ระบบโซล่าเซลล์ผลิตได้ ไฟฟ้าจากาารไฟฟ้าก็จะจ่ายเสริมทันที
ระบบออนกริดข้อเสีย ระบบนี้ไม่สามารถใช้งานได้ในตอนกลางคืน

สนใจ Line ID: nd1869

📱053-354176

☎️080-2962895

#สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) มีมติให้ปรับค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในรอบเดือนมกราคม-เมษายน 2565 โดยให้เรียกเก็บที่ 1.39 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.78 บาทต่อหน่วย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.63
จากงวดปัจจุบัน
ทั้งนี้เป็นผลจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าลง การนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศในส่วนของพลังน้ำลดลงตามฤดูกาล และการผลิตไฟฟ้าจากถ่านลิกไนต์ลดลง ตามแผนการปลดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ส่งผลให้สามารถเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนราคาถูกลดลง นอกจากนั้นราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาก ตามภาวะราคาน้ำมันขาขึ้นในตลาดโลก และปริมาณนำเข้า #ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่มากขึ้น เพื่อทดแทนปริมาณ #ก๊าซธรรมชาติ ในอ่าวไทยที่ลดลงเนื่องจากเป็นช่วงปลายสัมปทาน
ก่อนหน้านี้ กกพ. ได้ดำเนินนโยบายบรรเทาผลกระทบ #ค่าครองชีพ ให้กับประชาชนผู้ใช้พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งมาตรการการ #ลดค่าไฟฟ้า และตรึงค่าไฟฟ้าผันแปร หรือเอฟทีอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เบาบางลง ทำให้เศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศเริ่มฟื้นตัว ประกอบกับสถานการณ์วิกฤตพลังงานในต่างประเทศ ซึ่งเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวส่งผลให้เกิดภาวะพลังงานตึงตัว (#EnergyCrisis) เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้พลังงานทั้งน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นมากในช่วงนี้ จึงเป็นเหตุทำให้ #ค่าเอฟที ในงวดเดือน มกราคม – เมษายน 2565 (ที่ใช้ค่าจริงเดือนกันยายน 2564 ในการประมาณการ) เพิ่มสูงขึ้นเป็น 48.01 สตางค์🔶
ท่านสามารถอ่านข่าว และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://workpointtoday.com/ft-2565/

solar cell เชียงใหม่
โซล่าเซลล์ เชียงใหม่ รับออกแบบ ติดตั้ง ระบบ โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบIoTเพื่อการเกษตร ระบบโซล่าปั๊มเเละอุปกรณ์การเกษตร และIoT สมาร์ทฟาร์ม แผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ โซล่าชาร์จเจอร์ แบตเตอรี่ ปั๊มน้ำบาดาล ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์

รับออกเเบบโซล่าเซลล์ ระบบออฟกริด ระบบออนกริด ระบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ ระบบโซล่าปั๊ม เเละระบบIoTเพื่อการเกษตร
Solarcell พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาดหมดจด สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายระบบ
ระบบออฟกริด ใช้ร่วมกับเเบตเตอรี่
ระบบออนกริด ใช้ร่วมกับไฟบ้าน
ระบบไฮบริด ใช้ร่วมกับเเบตเดอรี่เเละไฟบ้าน
ระบบโซล่าปั๊ม ใช้ร่วมกับปั๊มน้ำได้ทั้ง2ระบบ ระบบไฟฟ้ากระเเสตรง ระบบไฟฟ้ากระเเสสลับ
ระบบIoTทางการเกษตร ใช้ร่วมกับเเบตเตอรี่ ทะหน้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้า จ่ายไฟฟ้าให้กับระบบเซ็นเซอร์
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอดอยสะเก็ด‎ จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอฝาง‎ จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเชียงดาว‎ จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอไชยปราการ‎ จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่‎ จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่