โรงเรือนขนาด 5*6 เมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรือนขนาด 5*6 เมตร

อบถามข้อมูล โรงเรือน IoT Smart Farm เพิ่มเติมได้ที่
Contact Center : 053-354176
Mobile : 0802962895
Line ID : nd1869

Facebook : https://www.facebook.com/R3solarcell
https://www.facebook.com/davin.technology

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UClVZO93nx5oxz0285N4-RIQ

Website : https://www.davin.tech/