โรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Greenhouse)

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

โรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Greenhouse) คือการปลูกพืชระบบปิด ใช้เทคโนโลยี IoT เข้ามาควบคุมปัจจัยสภาวะอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น การให้เเสง การให้ปุ๋ย การให้น้ำ

ข้อดีโรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Greenhouse)
– สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี
– สามารถควบคุมปัจจัยสภาวะอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น การให้เเสง การให้ปุ๋ย การให้น้ำ ให้ตรงตามความต้องการของพืชเเต่ละชนิด
– ลดการใช้เเรงงาน
– ลดการใช้น้ำ ลงมากกว่า 30%
– ผลผลิตที่ได้มีปริมาณมากขึ้น