โรงเรือนเมล่อน อัจฉริยะ IoT สั่งงาน เก็บข้อมูล

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม


บริการให้คำปรึกษา ให้คำเเนะนำ วางเเผนการปลูกเมล่อน การดูเเลเมล่อน จุดติดตั้งโรงเรือน ระบบควบคุมและการบริหารจัดการปัจจัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมล่อน อาทิ เช่น น้ำ ดิน แสงแดด ลม ค่าความเป็นกรดและด่าง หรือค่าต่างๆที่มีผลแปรผันตรงต่อเมล่อน ระบบจัดการเรื่องพลังงานภายในฟาร์ม

สอบถามข้อมูล IoT Smart Farm ระบบโซล่าเซลล์ ในฟาร์ม เพิ่มเติมได้ที่
Contact Center : 053-354176
Mobile : 0802962895
Line ID : nd1869