ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoT

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปัญหาไฟป่าทางภาคเหนือลุกลามอย่างหนักทุกๆปี ทำให้หลายหน่วยงานเริ่มตระหนักถึงความรุนแรงที่ทวีความรุนเเรงเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี ทางบริษัทได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ระบบIoT เเจ้งเตือนการเกิดไฟป่า สื่อสารด้วยระบบ
เเบบไร้สาร ใช้พลังงานจากเเผงโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ทุกตัวทำงานเเบบอิสระต่อกัน ระยะทางการสื่อสาร 1,000 เมตร รองรับสัญญาณ 5G
การเเจ้งเตือนการเกิดไฟป่าที่รวดเร็ว คือหัวใจของระบบ ระบบสามรถเเจ้งเตือนค่าPM2.5 และปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนน๊อคไซด์ มายังโทรศัพท์มือถือ เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าถึงข้อมูล ทราบพิกัดที่ชัดเจน

รับมือไฟป่า ได้เร็วขึ้น ด้วยระบบ Sensor IOT

สอบถามข้อมูล IoT Smart Farm เพิ่มเติมได้ที่
Contact Center : 053-354176
Mobile : 0802962895
Line ID : nd1869

Facebook : https://www.facebook.com/R3solarcell
https://www.facebook.com/davin.technology

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UClVZO93nx5oxz0285N4-RIQ

Website : https://www.davin.tech/

สามารถติดตั้งได้ทุกอำเภอ
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoTอำเภอดอยสะเก็ด‎ จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoTอำเภอฝาง‎ จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoTอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoTอำเภอเชียงดาว‎ จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoTอำเภอไชยปราการ‎ จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoTอำเภอเมืองเชียงใหม่‎ จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoTอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoTอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoTอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoTอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoTอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoTอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoTอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoTอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoTอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoTอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoTอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoTอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoTอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoTอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoTอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoTอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoTอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoTอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoTอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoTอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoTอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoTอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoTอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoTอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoTอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoT จังหวัดเชียงราย
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoT จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoT จังหวัดน่าน
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoT จังหวัดพะเยา
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoT จังหวัดแพร่
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoT จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoT จังหวัดลำปาง
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoT จังหวัดลำพูน
ไฟป่า เเจ้งเตือนด้วยระบบIoT จังหวัดอุตรดิตถ์