50kw Inverter – Deye® Solar hybrid inverter

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

deye 3 phase hybrid on off grid inverter – deye inverter

ระบบ ไฮบริด on-off Grid ลดค่าไฟกลางวัน-คืน

ตอนกลางวันเเผงโซล่าเซลล์ผลิตกระเเสไฟฟ้า จ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานตอนกลางวัน ไฟฟ้าที่เหลือจากการใช้งานจะชาร์ทลงเเบตเตอรี่เก็บไว้ใช้ตอนกลางคืน
ไฟจากเเบตเตอรี่ จ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานตอนกลางคืน

ระบบโซล่าเซลล์ที่มีการผสมกันระหว่างระบบออนกริด (Ongrid) และระบบออฟกริด (Offgrid) สามารถต้ั้งค่าการใช้งาน
– ตั้งค่าระบบออนกริดตอนกลางวันจ่ายไฟที่ผลิตได้ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน รวมไฟถึงชาร์ทเเบตเตอรี่ ไฟฟ้าที่ผลิตได้เหลือจากการใช้งานสามารถขายไฟให้กับทางการไฟฟ้า
– ตั้งค่าระบบออนกริดตอนกลางคืนจ่ายไฟจากเเบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าในตอนกลางคืน
– ตั้งค่าระบบไฟฟ้าสำรอง เมื่อเกิดเหตุ ฉุกเฉินไฟดับ อินเวอร์เตอร์จ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านที่ทำการเเยกอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ ในกรณีไฟฟ้าดับ ตามกำลังการผลิตของอินเวอร์เตอร์

ข้อดีของระบบ HYBRID on-off Grid
1.กรณีที่ไฟตก หรือ ไฟดับ อยู่บ่อยครั้ง การใช้ระบบออฟกริด ช่วยทำให้ระบบไฟฟ้าในบ้านลดการได้รับความเสียหายจากเหตุไฟตก ไฟดับ ที่เกิดขึ้นนี้
2.การค่าไฟ กลางวัน-กลางคืน
3.มีไฟฟ้าใช้ตอนไฟดับ เเต่ต้องเเยกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานตอนไฟดับออกมา

https://www.facebook.com/R3solarcell
Mobile : 0802962895
Telephone : 053354176

DEYE on/off grid inverter ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ จังหวัดเชียงใหม่
DEYE on/off grid inverter ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ อำเภอฝาง‎ เชียงใหม่
DEYE on/off grid inverter ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ อำเภอหางดงเชียงใหม่
DEYE on/off grid inverter ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ อำเภอเชียงดาว‎ เชียงใหม่
DEYE on/off grid inverter ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ อำเภอไชยปราการ‎ จังหวัดเชียงใหม่
DEYE on/off grid inverter ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ อำเภอเมืองเชียงใหม่‎ จังหวัดเชียงใหม่
DEYE on/off grid inverter ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ อำเภอแม่ริม เชียงใหม่
DEYE on/off grid inverter ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
DEYE on/off grid inverter ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
DEYE on/off grid inverter ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
DEYE on/off grid inverter ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
DEYE on/off grid inverter ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
DEYE on/off grid inverter ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
DEYE on/off grid inverter ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
DEYE on/off grid inverter ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
DEYE on/off grid inverter ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
DEYE on/off grid inverter ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
DEYE on/off grid inverter ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
DEYE on/off grid inverter ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
DEYE on/off grid inverter ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
DEYE on/off grid inverter ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
DEYE on/off grid inverter ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
DEYE on/off grid inverter ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
DEYE on/off grid inverter ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
DEYE on/off grid inverter ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
DEYE on/off grid inverter ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
DEYE on/off grid inverter ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
DEYE on/off grid inverter ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
DEYE on/off grid inverter ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
DEYE on/off grid inverter ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
DEYE on/off grid inverter ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดขอนแก่น
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดชัยภูมิ
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดนครพนม
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดนครราชสีมา
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดบึงกาฬ
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดมหาสารคาม
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดมุกดาหาร
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดยโสธร
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดเลย
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดสกลนคร
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดสุรินทร์
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดหนองคาย
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดอุดรธานี
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดชัยนาท
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดนครนายก
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดนครปฐม
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดนครสวรรค์
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดนนทบุรี
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดปทุมธานี
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดพิจิตร
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดพิษณุโลก
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดลพบุรี
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดสุโขทัย
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดสระบุ

DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดจันทบุรี
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดชลบุรี
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดตราด
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดระยอง
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดสระแก้ว

DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดตาก
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดเพชรบุรี
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดราชบุรี

DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดกระบี่
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดชุมพร
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดตรัง
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดนราธิวาส
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดปัตตานี
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดพังงา
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดพัทลุง
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดภูเก็ต
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดระนอง
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดสตูล
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดสงขลา
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดยะลา