AgroX Node Device ชุด IoT ควบคุมอุปกรณ์ปั๊ม

รายละเอียดเพิ่มเติม

AgroX Node Device ชุด IoT ควบคุมอุปกรณ์ปั๊ม

ระบบIoT ควบคุมสั่งการปั๊มโซล่าเซลล์ ให้สูบน้ำหรือหยุดสูบน้ำตอนกลางวัน สั่งการผ่านเเอปพลิเคชั่น AgroX

เเอพพลิเคชั่น AgroX ควบคุมสั่งการทำงานเเบบอัตโนมัติAuto หรือ กึ่งอัตโนมัติmanual

ระบบฐานข้อมูลที่ได้รับจากชุดเซ็นเซอร์ เเสดงค่าการทำงานหรือไม่ทำงานของNode Device

ฐานข้อมูลจากชุดsensorAgroX

การรับ-ส่งข้อมูล ของAgroX