Aquaculture อุปกรณ์ IoT สำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เก็บข้อมูล คุณภาพน้ำ ส่งข้อมูลเเบบReal time มีระบบฐานข้อมูลเก็บข้อมูลย้อนหลัง

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุปกรณ์ IoT เก็บข้อมูล คุณภาพน้ำ ส่งข้อมูลเเบบReal time มีระบบฐานข้อมูลเก็บข้อมูลย้อนหลัง
AgroX เป็นระบบสมาร์ทฟาร์ม วัด ควบคุมคุณภาพน้ำ เก็บข้อมูล น้ำ อุณหภูมิ ความขุ่น EC pH ซึ่งการเก็บข้อมูลจะทำให้เข้าใจถึงปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันของสัตว์ในแต่ละชนิดเเละเเต่ละพื้นที่ ช่วยหาแนวทางการทำการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสม แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับเกษตรกร ทั้งยังนำข้อมูลที่มีอยู่มาต่อยอดควบคู่กับปัญญาประดิษฐ์ (AI) เช่น การนำ AI ช่วยควบคุมดูแลระบบเพาะเลี้ยงอัตโนมัติ เเจ้งเตือนการเเพร่ระบาดโรคของสัตต์น้ำเเต่ละชนิด โดยเกษตรกรแทบจะไม่ต้องลงไปคลุกคลีด้วยตัวเอง นำมาวิเคราะห์ความแตกต่าง เพื่อหาวิธีการเเก้ไขได้ตรงจุด หรือนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรค เพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น