Aquaculture อุปกรณ์ IoT สำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เก็บข้อมูล คุณภาพน้ำ ส่งข้อมูลเเบบReal time มีระบบฐานข้อมูลเก็บข้อมูลย้อนหลัง

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุปกรณ์ IoT เก็บข้อมูล คุณภาพน้ำ ส่งข้อมูลเเบบReal time มีระบบฐานข้อมูลเก็บข้อมูลย้อนหลัง
AgroX เป็นระบบสมาร์ทฟาร์ม วัด ควบคุมคุณภาพน้ำ เก็บข้อมูล น้ำ อุณหภูมิ ความขุ่น EC pH ซึ่งการเก็บข้อมูลจะทำให้เข้าใจถึงปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันของสัตว์ในแต่ละชนิดเเละเเต่ละพื้นที่ ช่วยหาแนวทางการทำการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสม แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับเกษตรกร ทั้งยังนำข้อมูลที่มีอยู่มาต่อยอดควบคู่กับปัญญาประดิษฐ์ (AI) เช่น การนำ AI ช่วยควบคุมดูแลระบบเพาะเลี้ยงอัตโนมัติ เเจ้งเตือนการเเพร่ระบาดโรคของสัตต์น้ำเเต่ละชนิด โดยเกษตรกรแทบจะไม่ต้องลงไปคลุกคลีด้วยตัวเอง นำมาวิเคราะห์ความแตกต่าง เพื่อหาวิธีการเเก้ไขได้ตรงจุด หรือนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรค เพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น

สอบถามข้อมูล IoT Smart Farm เพิ่มเติมได้ที่
Contact Center : 053-354176
Mobile : 0802962895
Line ID : nd1869

Facebook : https://www.facebook.com/R3solarcell
https://www.facebook.com/davin.technology

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UClVZO93nx5oxz0285N4-RIQ

Website : https://www.davin.tech/

สามารถติดตั้งได้ทุกอำเภอ
สมาร์ท ฟาร์ม IoT (Smart Farm) ระบบเกษตรยุคดิจิดอล อำเภอดอยสะเก็ด‎ จังหวัดเชียงใหม่
สมาร์ท ฟาร์ม IoT (Smart Farm) ระบบเกษตรยุคดิจิดอล อำเภอฝาง‎ จังหวัดเชียงใหม่
สมาร์ท ฟาร์ม IoT (Smart Farm) ระบบเกษตรยุคดิจิดอล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
สมาร์ท ฟาร์ม IoT (Smart Farm) ระบบเกษตรยุคดิจิดอล อำเภอเชียงดาว‎ จังหวัดเชียงใหม่
สมาร์ท ฟาร์ม IoT (Smart Farm) ระบบเกษตรยุคดิจิดอล อำเภอไชยปราการ‎ จังหวัดเชียงใหม่
สมาร์ท ฟาร์ม IoT (Smart Farm) ระบบเกษตรยุคดิจิดอล อำเภอเมืองเชียงใหม่‎ จังหวัดเชียงใหม่
สมาร์ท ฟาร์ม IoT (Smart Farm) ระบบเกษตรยุคดิจิดอล อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
สมาร์ท ฟาร์ม IoT (Smart Farm) ระบบเกษตรยุคดิจิดอล อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
สมาร์ท ฟาร์ม IoT (Smart Farm) ระบบเกษตรยุคดิจิดอล อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
สมาร์ท ฟาร์ม IoT (Smart Farm) ระบบเกษตรยุคดิจิดอล อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
สมาร์ท ฟาร์ม IoT (Smart Farm) ระบบเกษตรยุคดิจิดอล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
สมาร์ท ฟาร์ม IoT (Smart Farm) ระบบเกษตรยุคดิจิดอล อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
สมาร์ท ฟาร์ม IoT (Smart Farm) ระบบเกษตรยุคดิจิดอล อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
สมาร์ท ฟาร์ม IoT (Smart Farm) ระบบเกษตรยุคดิจิดอล อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
สมาร์ท ฟาร์ม IoT (Smart Farm) ระบบเกษตรยุคดิจิดอล อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
สมาร์ท ฟาร์ม IoT (Smart Farm) ระบบเกษตรยุคดิจิดอล อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
สมาร์ท ฟาร์ม IoT (Smart Farm) ระบบเกษตรยุคดิจิดอล อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
สมาร์ท ฟาร์ม IoT (Smart Farm) ระบบเกษตรยุคดิจิดอล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
สมาร์ท ฟาร์ม IoT (Smart Farm) ระบบเกษตรยุคดิจิดอล อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
สมาร์ท ฟาร์ม IoT (Smart Farm) ระบบเกษตรยุคดิจิดอล อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
สมาร์ท ฟาร์ม IoT (Smart Farm) ระบบเกษตรยุคดิจิดอล อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
สมาร์ท ฟาร์ม IoT (Smart Farm) ระบบเกษตรยุคดิจิดอล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สมาร์ท ฟาร์ม IoT (Smart Farm) ระบบเกษตรยุคดิจิดอล อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
สมาร์ท ฟาร์ม IoT (Smart Farm) ระบบเกษตรยุคดิจิดอล อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
สมาร์ท ฟาร์ม IoT (Smart Farm) ระบบเกษตรยุคดิจิดอล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
สมาร์ท ฟาร์ม IoT (Smart Farm) ระบบเกษตรยุคดิจิดอล อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สมาร์ท ฟาร์ม IoT (Smart Farm) ระบบเกษตรยุคดิจิดอล อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
สมาร์ท ฟาร์ม IoT (Smart Farm) ระบบเกษตรยุคดิจิดอล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
สมาร์ท ฟาร์ม IoT (Smart Farm) ระบบเกษตรยุคดิจิดอล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
สมาร์ท ฟาร์ม IoT (Smart Farm) ระบบเกษตรยุคดิจิดอล อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
สมาร์ท ฟาร์ม IoT (Smart Farm) ระบบเกษตรยุคดิจิดอล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่