DAVIN Agro Monitor for Rice cultivation

28,000.00 ฿

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

DAVIN Agro Monitor for Rice cultivation
DAVIN Agro Monitor for Rice cultivation คือระบบให้น้ำในนาข้าวอัจฉริยะ สั่งจ่ายน้ำตามความต้องการของต้นข้าว ระบบประกอบด้วย


1.เซ็นเซอร์ วัดความชื้นในดิน
2.เซ็นเซอร์ วัดปริมาณน้ำในนาข้าว
3.Node Station รับค่าที่ได้จากเซ็นเซอร์ ส่งไปยังสถานีฐาน(Base Station)
4.Base Station ประมวลผลจากค่าที่รับได้จากNode Station สั่งการจ่ายน้ำเข้านาข้าว