Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร

2,350.00 ฿

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร

 

สายPV เlink PV solar cable ราคาถุกบอร์ 1×4สีแดง  1×4 สีดำ สายโซล่า สายไฟโซล่าเซลล์

 สายPV เบอร์ 1×6 สีแดง 1X6 สีดำ  สายโซล่า สายไฟโซล่าเซลล์

link PV solar cable ราคาถุก

ระบบโซล่าเซลล์ที่มีการผสมกันระหว่างระบบออนกริด (Ongrid) และระบบออฟกริด (Offgrid) สามารถต้ังค่าการใช้งาน
– ตั้งค่าระบบออนกริดตอนกลางวันจ่ายไฟที่ผลิตได้ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน รวมไฟถึงชาร์ทเเบตเตอรี่ ไฟฟ้าที่ผลิตได้เหลือจากการใช้งานสามารถขายไฟให้กับทางการไฟฟ้า
– ตั้งค่าระบบออนกริดตอนกลางคืนจ่ายไฟจากเเบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าในตอนกลางคืน
– ตั้งค่าระบบไฟฟ้าสำรอง เมื่อเกิดเหตุ ฉุกเฉินไฟดับ อินเวอร์เตอร์จ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านที่ทำการเเยกอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ ในกรณีไฟฟ้าดับ ตามกำลังการผลิตของอินเวอร์เตอร์

ข้อดีของระบบ HYBRID on-off Grid
1.กรณีที่ไฟตก หรือ ไฟดับ อยู่บ่อยครั้ง การใช้ระบบออฟกริด ช่วยทำให้ระบบไฟฟ้าในบ้านลดการได้รับความเสียหายจากเหตุไฟตก ไฟดับ ที่เกิดขึ้นนี้
2.การค่าไฟ กลางวัน-กลางคืน
3.มีไฟฟ้าใช้ตอนไฟดับ เเต่ต้องเเยกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานตอนไฟดับออกมา

https://www.facebook.com/R3solarcell
Mobile : 0802962895
Telephone : 053354176

Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดเชียงใหม่
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร อำเภอฝาง‎ เชียงใหม่
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร อำเภอหางดงเชียงใหม่
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร อำเภอเชียงดาว‎ เชียงใหม่
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร อำเภอไชยปราการ‎ จังหวัดเชียงใหม่
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร อำเภอเมืองเชียงใหม่‎ จังหวัดเชียงใหม่
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร อำเภอแม่ริม เชียงใหม่
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดกาฬสินธุ์
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดขอนแก่น
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดชัยภูมิ
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดนครพนม
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดนครราชสีมา
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดบึงกาฬ
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดบุรีรัมย์
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดมหาสารคาม
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดมุกดาหาร
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดยโสธร
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดร้อยเอ็ด
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดเลย
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดสกลนคร
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดสุรินทร์
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดศรีสะเกษ
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดหนองคาย
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดหนองบัวลำภู
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดอุดรธานี
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดอุบลราชธานี
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดอำนาจเจริญ

Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดกำแพงเพชร
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดชัยนาท
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร สำหรับโรงงาน จังหวัดนครนายก
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดนครปฐม
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดนครสวรรค์
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดนนทบุรี
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดปทุมธานี
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดพิจิตร
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดพิษณุโลก
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดเพชรบูรณ์
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดลพบุรี
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดสมุทรปราการ
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดสมุทรสงคราม
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดสมุทรสาคร
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดสิงห์บุรี
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดสุโขทัย
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดสุพรรณบุรี
Link สายไฟ PV โซล่าเซล์ ม้วน100เมตร จังหวัดสระบุ

DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดจันทบุรี
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดชลบุรี
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดตราด
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดระยอง
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดสระแก้ว

DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดตาก
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดเพชรบุรี
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดราชบุรี

DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดกระบี่
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดชุมพร
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดตรัง
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดนราธิวาส
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดปัตตานี
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดพังงา
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดพัทลุง
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดภูเก็ต
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดระนอง
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดสตูล
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดสงขลา
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
DEYE on/off grid inverter โซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน จังหวัดยะลา