Solar Pump set 330 วัตต์ ระยะส่งสูงสุด เเนวดิ่ง 80เมตร ปริมาณน้ำสูงสุด 1,800 ลิตรต่อชั่วโมง

12,000.00 ฿

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

Solar Pump set 330 วัตต์ ประกอบด้วย
1.เเผงโซล่าเซลล์ ขนาด 330 วัตต์ จำนวน 1 เเผง
2.Solar Pump DC ขนาด 210วัตต์
ขนาดปากท่อปั๊ม 1 นิ้ว ลงในบ่อ 3 นิ้วสบาย
ระยะส่งสูงสุด เเนวดิ่ง 80เมตร ปริมาณน้ำสูงสุด 1,800 ลิตรต่อชั่วโมง