Solar Pump set 550 วัตต์ ระยะส่งสูงสุด เเนวดิ่ง 21 เมตร ปริมาณน้ำสูงสุด 10,000 ลิตรต่อชั่วโมง

17,000.00 ฿

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

Solar Pump set 550 วัตต์ ประกอบด้วย
1.เเผงโซล่าเซลล์ ขนาด 330 วัตต์ จำนวน 2 เเผง ต่ออนุกรม ระบบ 48 โวลต์
2.Solar Pump DC ขนาด 550 วัตต์
ขนาดปากท่อปั๊ม 1.5 นิ้ว ลงในบ่อ 6 นิ้วสบาย
ระยะส่งสูงสุด เเนวดิ่ง 21 เมตร ปริมาณน้ำสูงสุด 10,000 ลิตรต่อชั่วโมง


โซล่าปั๊มราคาถูก โซล่าเซลล์