Smart farming เเปลงผัก

Smart farming เเปลงผัก
ระบบให้น้ำอัจฉริยะ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
ระบบประกอด้วย
1.ชุดเซนเซอร์ตรวจวัดระดับความชื้นในเเปลงผัก
2.ชุดโซล่าปั๊ม
3.สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ

การทำงานของระบบให้น้ำอัจฉริยะ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ใช้งานโยการตั้งค่าความชื้นในดินผ่านApplicatoin
เมื่อความชื้นต่ำกว่าค่าความชื้นที่ตั้งไว้ระบบจะทำการสั่งการให้มอเตอร์วาล์วทำการเปิดวาล์วหรือสั่งการให้ปั๊มน้ำทำงาน
เมื่อความชื้นถึงค่าที่เราตั้งไว้ระบบจะทำการสั่งการให้มอเตอร์วาล์วปิดวาล์วปิดหรือสั่งการให้ปั๊มน้ำหยุดทำงาน

ข้อดี ระบบให้น้ำอัจฉริยะ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

ลดการใช้น้ำในการปลูกได้มากกว่า 20% เมื่อเทียบกับการปลูกเเบบเดิม